Disclaimer

De op retourplaza.nl en overige over door Retourplaza getoonde informatie wordt door Retourplaza met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Retourplaza verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door Retourplaza worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Retourplaza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Retourplaza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van de Retourplaza of derden websites opgenomen informatie en prijzen.

Hoewel Retourplaza alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Retourplaza niet aansprakelijk voor informatie die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door de Retourplaza worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Retourplaza uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door de Retourplaza worden onderhouden wordt afgewezen.